Marine Oil Sweden

Oljeleverans till Syd Korea

Vi fortsätter att leverera olja till flera nybyggen i Syd Korea. Det är fler systerbyggen som levereras i storleksklassen 57 000 ton.